Печат и запис на CD/DVD

Вертикал-7 предлага атрактивни цени за печат и запис на CD/DVD с издателската система Primera Bravo Pro.

С нейна помощ имаме възможност да тиражи­раме за нашите клиенти както досегашните им печатни материа­ли от типа на каталози, рекламни и предс­тавител­ни брошури върху още една, различна медия, така и способноста да публикуваме по-различни по съдър­жание, формат и възможности реклам­ни материали, включващи мултимедий­ни и интерактивни характеристики.

 

promo-2010-bravo

CD принтерът Primera Bravo Pro осигурява високо качество на печата, големият капаци­тет на CD и DVD медиите позволява записването на огромни обеми инфор­мация в един единствен диск, нестан­дартните медии (като CD и DVD ви­зитки) дават на клиентите ни нови възможности за нетрадиционно пред­ставяне, а бюджетът за записването и отпечатването на тези мултиме­дийни изделия в общия случай е повече от скромен.

Цените ни за запис и надпис на оптични носители (без ДДС ) са както следва:

cd_dvd_publishing_prices

Цени на медии: CD – 0.40 лв., DVD-5 – 0.50 лв., Mini CD – 0.80 лв., DVD-9 – 1.60 лв.
Предпечат / подготовка на съдържание за запис: 30.00 лв./час, мин. 15.00 лв.

Цената за надпис варира според покритието и тъмнината на дизайна. За дискове, върху които има само лого и малък надпис на бял фон, спокойно можете да приемете за ориентир минималната цена, за големи медии с печат върху цялата площ цената обикновено ще бъде максималната, при особено черни дизайни с нестандартно голям разход на мастило си запазваме правото да искаме дори и повече. За мини дискове обаче цената рядко ще превиши средната между минималната и максималната.

При тиражи над 500 предлагаме и сух офсетов или ситопечат върху CD и DVD медии.

 

Коментирайте направо от своя Facebook профил

Ако искате да споделите тази страница...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *